รูปแบบการร่วมงาน

ชื่อรูปแบบ : FA Standard

คุณสมบัติ :

ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต

ลักษณะงาน

FA-Financial advisor 
ซึ่ง FA จะได้รับการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะด้านการประกันชีวิต 
เน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม 
พร้อมผลักดันให้ FA มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC license 
โดย ก.ล.ต.และใบอนุญาตผู้มีสิทธิขาย Unit Linked 
โดย คปภ. และส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้วยระบบสนับสุนนการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไปสู่การรับคุณวุฒิระดับสากล MDRT 
และที่สำคัญระหว่างเข้าร่วมอบรมผู้อบรมจะได้รับแผนรับรองรายมั่นคงและน่าสนใจ ที่นอกเหนือจากรายได้ของตัวแทนประกันชีวิตปกติ

 

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา
  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป รายได้ประจำมาแล้ว 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรุงเทพฯ และ 10,000 บาทสำหรับต่างจังหวัด
   

ผลตอบแทนจากบริษัท

 1. เบี้ยขยัน
 2. โบนัส  รายไตรมาส รายปี
 3. เงิน Career
 4. ค่าตอบแทนสมทบ
 5. การแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ สัมมนา วิชาการต่างๆ
 6. สวัสดิการทางด้านสุขภาพ

ผลตอบแทน : 20,000 บาท


ข้อมูลผู้สมัคร