ปัจจัยในการเลือกแบบประกัน

แต่ก่อนที่เพื่อนๆ จะไปดูถึงปัจจัยในการพิจารณาเลือกแบบประกัน คุณต้องสำรวจตัวเองให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็น หรือความต้องการซื้อประกันชีวิตหรือไม่ และต้องการในรูปแบบไหน 

รวมถึงเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของประกันชีวิตแต่ละประเภทแล้ว สุดท้ายเราถึงมาเข้าสู่กระบวนการเลือก แบบประกันแต่ละแบบของแต่ละบริษัทว่าแบบไหนคุ้มค่าที่สุดค่ะ 

คำถามก็คือ แล้วเราจะเลือกโดยดูจากอะไรบ้างล่ะ?
อันที่จริงมีหลายปัจจัยในการเลือกซื้อแบบประกัน ทั้งปัจจัยที่เป็นตัวเลข และไม่ใช่ตัวเลข 

เช่น ความมั่นคงของบริษัทประกัน, ความคุ้มครองที่ได้รับ, ผลตอบแทนที่ได้, เบี้ยที่ต้องจ่าย, ระยะเวลาที่ต้องการการคุ้มครองหรือผลตอบแทน ไปจนถึงเรื่องที่วัดด้วยตัวเลขไม่ได้อย่าง ความรู้สึกที่มีต่อตัวแทน หรือทัศนคติที่มีต่อบริษัทประกันนั้นๆ เป็นต้น

แต่ถ้าคุณยังสงสัยเกี่ยวกับการเลือกประกันภัย สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่ Design Your Money เพื่อวางแผนอนาคตที่ดีให้กับตัวคุณได้ค่ะ