ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้

  • สามารถเลือกความคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรง ผู้ป่วยนอก และ/หรือ ทันตกรรมเพิ่มเติมได้
  • ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้แก่คู่สมรสและบุตรได้
  • ช่วยเหลือด้านข้อมูลสำหรับการเดินทางและการแพทย์ฉุกเฉิน 

วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282
Instagram : designyourmoney

Design Your Money,
Design Your Life,
Design Your Future. 

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้