5 ขั้นตอนวางแผนการเงิน เพื่อความมั่งคั่ง ร่ำรวย

การวางแผนการเงินของคุณเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ดีและช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อีก ด้วย ✨
แต่จะวางแผนการเงินแบบไหน วันนี้ Design your money มี 5 ขั้นตอนการวางแผนมาฝากกัน

  • รู้ตัวเองก่อน : ให้ถามตัวเองว่าในอนาคตข้างหน้าเราต้องการอะไรและให้วางแผนระยะสั้น จนถึง ระยะยาว
  • กำหนดเป้าหมาย : กำหนดเป้าหมายในแต่ล่ะช่วงและหาจุดเป้าหมายที่ชัดเจน
  • วางแผนสัดส่วนการเงิน : การจัดระเบียงการใช้จ่ายของเงินเราก็มีความสำคัญนอกจากจะใช้ในยามฉุกเฉินได้
  • ทำตามแผนที่วางไว้ : การทำตามแผนที่เราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องมุ่งเน้นจนกว่าจะสำเร็จจริงๆ 
  • ปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ : เช็ดสถานะของแผนเราตลอดและพยายามดูแลกำหนดการของเราสม่ำเสมอ

แต่สุดท้ายนี้การกำหนดทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราแต่มันขึ้นอยู่ที่คุณว่าจะออกแบบแผนชีวิตยังไงDesign Your Money,
Design Your Life,
Design Your Future. 
"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"