มีเงินฉุกเฉิน ทำอะไรก็อุ่นใจ

ชีวิตมักมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย การเปลี่ยนงาน หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยากให้เกิด! 

ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะกันเงินตรงนี้จากรายได้ประมาณ 10% อาจเป็นการฝากธนาคารในเรื่องนี้โดยเฉพาะ, ทำประกันชีวิต หรือทำประกันสุขภาพก็ได้ 

หลายคนมักมองข้ามเรื่องนี้ และคิดว่าเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย นั้นเป็นความคิดที่ผิดครับ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆ แล้วจะรู้ได้ว่าเป็นเงินก้อนที่ต่อลมหายใจได้จริงๆ ครับ 


วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"