เมื่อพูดถึง "การวางแผนการเงิน" หลายคนมักเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้น จึงทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยในการวางแผนการเงินของตนเอง โดยเฉพาะเราๆ ที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือน
winkวันนี้ Design your money มี 3 สูตรลับที่ช่วยให้คุณเจอกับความสำเร็จมาฝากกัน 

ทั้งนี้ การจัดการวางแผนการเงินจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังไม่ได้เริ่ม " />

การเงินไม่พัง กับ 3 สูตรสู่ความสำเร็จทางการเงิน

เมื่อพูดถึง "การวางแผนการเงิน" หลายคนมักเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้น จึงทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยในการวางแผนการเงินของตนเอง โดยเฉพาะเราๆ ที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือน
winkวันนี้ Design your money มี 3 สูตรลับที่ช่วยให้คุณเจอกับความสำเร็จมาฝากกัน 

  • เงินออม : จุดตั้งต้นของความสำเร็จทางการเงินคือ การตั้งเป้าเงินออม โดยเปลี่ยนการเงินออมของคุณให้เป็น " เก็บก่อนใช้ " เมื่อเงินเดือนออก 
  • การบริหารเงินฝาก : การบริหารเงินฝากก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะช่วยให้คุณนั้นมีเงินเก็บออมไปถึงอนาคตได้เลย
  • ลงทุนด้วยประกัน : กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทำประกันที่ชัดเจน เช่น เพื่อการออมเงินระยะยาว เพื่อคุ้มครองรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัว เป็นหลักประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ การจัดการวางแผนการเงินจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังไม่ได้เริ่ม