ประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร

จะดีแค่ไหน ถ้าบริษัทของคุณมีประกันชีวิตกลุ่มให้! เป็นประกันที่มีประโยชน์กับคุณสุดๆ หากอยากรู้ว่าคุณจะได้อะไรจากประกันตัวนี้บ้าง ตามมาดูกันเลยครับ

ประโยชน์สำหรับนายจ้างหรือองค์กร (ผู้ถือกรมธรรม์)
- สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานหรือสมาชิก

- เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร พนักงาน และ บุคคลภายนอก

- เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของพนักงาน

- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ เพื่อลดภาษีขององค์กร

- สามารถกำหนดงบประมาณแต่ละปีได้ เพราะทราบค่าใช้จ่ายด้านเบี้ยประกันภัยอย่างแน่นอน

ประโยชน์สำหรับลูกจ้าง (สมาชิกผู้เอาประกัน)
- เป็นการโอนความเสี่ยงภัยขององค์กรไปยังบริษัทประกันชีวิตรับผิดชอบแทน

- พนักงานได้รับการยกระดับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิตกลุ่ม

- พนักงานสามารถทำประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการประกันชีวิตรายบุคคล

มอบสวัสดิการที่คุ้มครองอย่างคุ้มค่าให้กับพนักงานของคุณ
ปรีกษา Design Your Money เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตสำหรับธุรกิจของคุณ 


วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282