frownฟังดูแล้ววัยรุ่นหลายๆ คนอาจทำยากแต่มันไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเราตั้งใจทำมันสม่ำเสมอ

วันนี้เรามาแนะนำ 3 วิธีที่ง่ายต่อการเก็บเงินออมก่อนอายุ 25 

ทั้งนี้ การจัดการวางแผนการเงินจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังไม่ได้เริ่ม " />

3 วิธีง่ายๆ ออมเงินก่อนอายุ 25

frownฟังดูแล้ววัยรุ่นหลายๆ คนอาจทำยากแต่มันไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเราตั้งใจทำมันสม่ำเสมอ

วันนี้เรามาแนะนำ 3 วิธีที่ง่ายต่อการเก็บเงินออมก่อนอายุ 25 

  • เก็บแบงค์ใหม่-ไม่ใช้ : จัดการเก็บไว้ก่อนเลย แต่ถ้าแบงค์ใหญ่ๆ อย่าง 500 หรือ 1000 เก็บไม่ได้จริงๆ ต้องใช้ ก็เริ่มจากแบงค์เล็กๆ อย่าง แบงค์ 20 หรือ 100 ก่อนก็ได้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการออมเงิน
  • ออมวันละนิด จิตแจ่มใส : วิธีนี้เรียกว่าใช้เงินเท่าเดิมแต่ถ้าหมดวันก็ให้เอาเงินที่เหลือทั้งหมดมาลงออมสินไว้ ทำแบบนี้ประจำรับรองได้ผลแน่นอน
  • เก็บเงินเหรียญ : การเก็บเศษเงินของเราไว้ออมก็เป็นวิธีง่ายๆ และได้ผลเร็วด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การจัดการวางแผนการเงินจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังไม่ได้เริ่ม