ฉะนั้นมาเช็คกันเลยว่า เงินออมที่มีตอนนี้เหมาะสมกับอายุของคุณหรือไม่ครับ? 

ตัวอย่าง อายุ VS เงินออม
อายุของคุณ เงินเดือน [โดยเฉลี่ย]/เดือน เงินออมที่ควรมี
25 25,000 บาท 300,000 บาท
30 30,000 บาท 800,000 บาท
35 35,000 บาท 1,500,000 บาท

แล้วแต่ละคนควรมีเงินออมเท่าไหร่ สามารถคำนวณได้ตามวิธีนี้

(เงินเดือนปีแรก + เงินเดือนปัจจุบัน) ÷ 2 = XXX บาท 
แล้วนำมา x 12 เดือน = XXXXX บาทต่อปี 
จากนั้นนำจำนวนปีที่ทำงานมาทั้งหมด ÷ 3 = A ปี

ฉะนั้นเงินออมที่ควรมีเท่ากับ XXXXX บาทต่อปี x A ปี = XX บาท

ซึ่งในแต่ละช่วงอายุอาจมีทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและภาระทางการเงินที่ต่างกัน การจัดสรรรายได้และเลือกวิธีการออมจึงแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละคนครับ

ทั้งนี้การออมเงิน ต้องควบคู่กับการวางแผนทางการเงินที่ดี ย่อมจะส่งผลให้อนาคตมั่นคง มีเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีเงินลงทุนเพื่อการสร้างเป้าหมายชีวิตให้เป็นจริงได้แน่นอน 

ขอบคุณข้อมูลจาก play.scblife.co.thวางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"

" />

อายุแค่นี้ ควรมีเงินเก็บเท่าไหร่

อายุเท่าไหร่? ควรมีเงินเก็บเท่าไหร่? 

วิธีการออมเงินที่ดี ต้องวางแผนการออมให้ได้! แต่คุณจะวางแผนการออมไม่ได้เลย หากคุณยังไม่รู้ว่าช่วงอายุไหน ควรมีเงินออมเท่าไหร่? 

ฉะนั้นมาเช็คกันเลยว่า เงินออมที่มีตอนนี้เหมาะสมกับอายุของคุณหรือไม่ครับ? 

ตัวอย่าง อายุ VS เงินออม
อายุของคุณ เงินเดือน [โดยเฉลี่ย]/เดือน เงินออมที่ควรมี
25 25,000 บาท 300,000 บาท
30 30,000 บาท 800,000 บาท
35 35,000 บาท 1,500,000 บาท

แล้วแต่ละคนควรมีเงินออมเท่าไหร่ สามารถคำนวณได้ตามวิธีนี้

(เงินเดือนปีแรก + เงินเดือนปัจจุบัน) ÷ 2 = XXX บาท 
แล้วนำมา x 12 เดือน = XXXXX บาทต่อปี 
จากนั้นนำจำนวนปีที่ทำงานมาทั้งหมด ÷ 3 = A ปี

ฉะนั้นเงินออมที่ควรมีเท่ากับ XXXXX บาทต่อปี x A ปี = XX บาท

ซึ่งในแต่ละช่วงอายุอาจมีทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและภาระทางการเงินที่ต่างกัน การจัดสรรรายได้และเลือกวิธีการออมจึงแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละคนครับ

ทั้งนี้การออมเงิน ต้องควบคู่กับการวางแผนทางการเงินที่ดี ย่อมจะส่งผลให้อนาคตมั่นคง มีเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีเงินลงทุนเพื่อการสร้างเป้าหมายชีวิตให้เป็นจริงได้แน่นอน 

ขอบคุณข้อมูลจาก play.scblife.co.thวางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"