บทความโดนใจ

Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential

คนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ที่แตกต่างกันมาก คือความต้องการ ที่จะไปให้ถึงความฝันของพวกเขา

John Maxwell

หากคุณคิดที่จะประสบความสำเร็จ แล้วคุณมีแผนสำรองแล้วหรือยังล่ะ


วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282
Instagram : designyourmoney

Design Your Money,
Design Your Life,
Design Your Future. 

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"