ปลูกฝังคุณค่าการเงินตั้งแต่เด็ก

ทันทีที่เด็กรู้จัก การบวก ลบ เลขเป็น ผู้ปกครองต้องรีบสอนเรื่องการเงินแบบง่ายๆ ให้เด็กทันทีนะคะ 

  • สอนให้พวกเขารู้จักการออมเงิน คุณค่าของเงิน การประหยัดมัธยัสถ์ ตั้งแต่เด็กๆ ให้เป็นนิสัย เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
  • อย่ารอให้เป็นวัยรุ่นก่อนแล้วค่อยสอน เพราะอาจจะไม่ทันกับพฤติกรรมการใช้เงินของเด็ก และจะเป็นเรื่องยากในการอบรมสอนเรื่องพวกนี้ในวันข้างหน้าค่ะ 


วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"