ชีวิตดีขึ้น เพียงแค่จัดสรรค่าใช้จ่าย

วางแผนการเงินจะไม่ประสบความสำเร็จได้เลย หากคุณไม่มีการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นตัวช่วยควบคุมการใช้เงินของคุณ ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางค่ะ 

โดยเริ่มจาก : 

  • รวมตัวเลขรายได้ ของคุณหามาได้ทั้งหมด จากนั้นรวบรวมและจดบันทึกรายจ่าย โดยจดให้ละเอียดว่าในแต่ละเดือน เราจ่ายเงินไปกับเรื่องใดบ้าง
  • คาดคะเนรายจ่ายในอนาคต โดยปกติจะดูจากรายจ่ายปัจจุบันที่เรารวบรวมมาเป็นพื้นฐาน แล้วบวกอัตราเงินเฟ้อเข้าไป
  • ทำสรุปงบประมาณ แล้วตั้งงบดุลเงินสด โดยทำตารางแบ่งช่องรายรับ-รายจ่าย แล้วแบ่งระยะเวลาเป็นช่วงๆ เช่น ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี จากนั้นรวมยอดของทั้งรายรับและรายจ่าย แล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไร 
  • และสุดท้ายติดตามการใช้จ่ายและปรับปรุงงบประมาณค่ะ

เพราะชีวิตคุณออกแบบได้
วางแผนการเงินดี ชีวิตก็มีความสุขวางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282

"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"