แบบประกันชีวิตที่เน้นคุ้มครองชีวิต และแบบที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล โดยสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ทุกปีที่จ่ายเบี้ย

เป็นประกันที่จะจ่ายผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามวงเงินความคุ้มครองที่เลือกทำ เพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียเงินค่ารักษาจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นได้กระทันหัน

เป็นประกันชีวิตที่นำเบี้ยส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวม โดยเราสามารถเลือกกองทุนและจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง และเบี้ยอีกส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำประกันคุ้มครองชีวิต

อย่างไรก็ตามประกันชีวิตแต่ละแบบก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ฉะนั้นควรเลือกประกันให้เหมาะสมกับตัวคุณ แล้วอย่าลืมวางแผนการลดหย่อนภาษี เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะ วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282
.
"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"

" />

ประกันชีวิตแบบไหนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

รู้ไว้มีแต่ได้กับได้! สำหรับการลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิต เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณวางแผนอนาคต และใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อย่างคุ้มค่าค่ะ 

ซึ่งประเภทแบบประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันกี่ปีก็ได้ตามที่ต้องการ 

โดยแบบประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีมี 3 ประเภทค่ะ ได้แก่

  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และแบบออมทรัพย์

แบบประกันชีวิตที่เน้นคุ้มครองชีวิต และแบบที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล โดยสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ทุกปีที่จ่ายเบี้ย

  • ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพ

เป็นประกันที่จะจ่ายผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามวงเงินความคุ้มครองที่เลือกทำ เพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียเงินค่ารักษาจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นได้กระทันหัน

  • ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (แบบพิเศษ)

เป็นประกันชีวิตที่นำเบี้ยส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวม โดยเราสามารถเลือกกองทุนและจัดพอร์ตการลงทุนได้เอง และเบี้ยอีกส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำประกันคุ้มครองชีวิต

อย่างไรก็ตามประกันชีวิตแต่ละแบบก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ฉะนั้นควรเลือกประกันให้เหมาะสมกับตัวคุณ แล้วอย่าลืมวางแผนการลดหย่อนภาษี เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะ วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต
ปรึกษา Design Your Money
Tel : 099-297-8282
.
"เพราะเรื่องเงินออกแบบได้"